Jesteś tutaj: Start / Samorząd / Urząd Gminy / Urząd

Urząd

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2020

Urząd gminy – jednostka organizacyjna gmin, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy wójtowi  w zakresie realizacji uchwał rady gminy  określonych przepisami prawa państwowego.

W skład urzędu wchodzą wydziały i równorzędne komórki organizacyjne oraz samodzielne komórki organizacyjne a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze zarządzenia.

 

Nazwa stanowiska

Wójt

Zastępca Wójta

Sekretarz

Skarbnik

Referat Budżetu i Finansów

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wieloosobowe

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik referatu

Stanowisko ds. podatków i opłat – wieloosobowe

Referat Ochrony Środowiska

i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik referatu

Stanowisko ds. ochrony środowiska i leśnictwa

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami

Stanowisko ds. opłat i egzekucji

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

  Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Inspektor ochrony danych

Stanowisko ds. inwestycji

Stanowisko ds. gospodarki gruntami

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym

Stanowisko ds. rolnictwa

Stanowisko ds. transportu i robót publicznych

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i zezwoleń

Stanowisko ds. obywatelskich  

Stanowisko ds. oświaty

Stanowisko ds. obronności, zarządzania kryz. i obrony cyw.

Stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej

Stanowisko ds. promocji i sportu

Stanowisko ds. geodezji

Stanowisko ds. urbanistyki – wieloosobowe

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Stanowisko ds. kadrowo-płacowych

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Stanowisko ds. obsługi kancelarii                                 

Stanowisko ds. obsługi archiwum zakładowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-24
Data publikacji:2020-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4762