Informacja o pozyskanych przez Gminę Prażmów środkach z funduszy zewnętrznych w 2020 i 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 lutego 2021

Gmina Prażmów na bieżąco i cały czas ubiega się o środki z funduszy zewnętrznych. W roku 2020 po złożeniu wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.462.251,31 zł

1)      Ze środków województwa mazowieckiego na projekt, pn. „Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś” – 33.246,00 zł.

2)      Ze środków województwa mazowieckiego na projekt, pn.” Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej Dni Prażmowa” – 38.289,00 zł.

3)      W ramach konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia Oś I – 69.917,00 zł.

4)      W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 117.617,41 zł.

5)      Z WFOŚiGW na „Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” 32.467,90 zł.

6)      W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”  ze środków województwa mazowieckiego otrzymaliśmy 40.000,00 zł.

7)      Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 996.789,00 zł.

8)      W ramach programu „Zdalna Szkoła+” otrzymaliśmy 54.925,00 zł.

9)      Ze środków MSWiA otrzymaliśmy kwotę w wysokości 11.000,00 zł.

10)  W ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.000,00 zł.

11)   W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie do budowy gminnego żłobka, projekt pn. „Maluch+” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.056.000,00 zł.

 

W 2021 roku otrzymaliśmy już dofinansowanie:


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, pn. „Wyrównywanie szans – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów – edycja 2” w wysokości 713.648,01 zł.

Natomiast w grudniu 2020 zostały złożone następujące wnioski, które są na etapie rozpatrywania:

 

1)      W Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych część II złożyliśmy trzy wnioski:

  • Na przebudowę drogi gminnej ulicy Błońskiej w miejscowościach Błonie, Wola Prażmowska, Zadębie, Wola Wągrodzka kwota dofinansowania 7.500,00,00 zł
  • Na wykonanie modernizacji przyszkolnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Prażmów, kwota dofinansowania 700.000,00 zł.
  • Na wykonanie przebudowy i modernizacji SUW w Łosiu, Krupiej Wólce
    i Uwielinach wnioskowana kwota wynosi 9.300.000,00 zł.

2)      W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, poddziałanie 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” złożyliśmy wniosek na    kwotę dofinansowania 1.421.935,99 zł.

3)      Rozpatrywane są również wnioski złożone do Lokalnej Grupy działania na:

  • „Budowę drogi gminnej ul. Radosnej w m. Prażmów”, kwota o jaka  się ubiegamy to 185.000,00 zł.
  • „Budowę obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców, mała architektura  w m. Jaroszowa Wola”, kwota dofinansowania 41.000,00 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-25
Data publikacji:2021-02-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:3258