Zawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 10 września 2021 r. (piątek)  godz. 12.00.  

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Prażmów  na lata 2015-2024” z perspektywą do 2028 roku.
 7. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania  na rzecz Gminy Prażmów działek drogowych o nr ewid.  27/36 i 27/11 położonych w obrębie Zadębie, Gmina Prażmów.
 8. Uchwała w sprawie zbycia przez Gminę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 73/1, położonej w Prażmowie, dla poprawy warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej.
 9. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Prażmów Nr XXX.327.2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów w 2021 roku”.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Prażmów.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Ustanów, Jeziórko-Ustanówek, Piskórka Łoś, Biały Ług, Wągrodno.
 13. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów – „Prażmów IV” – etap II.
 14. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów – okolice ul. Długiej.
 15. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Koryta, Ludwików, Kamionka, Biały Ług, Wola Prażmowska.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Mirosława Borowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-09-03
Data publikacji:2021-09-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:868