Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 • sprawy USC, ewidencja ludności tel: 22 727 05 22 wewn. 20, 21;

 • sprawy zagospodarowania przestrzennego tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 26 i 28;

 • sprawy podatków lokalnych: tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 15, 16 (wymiar podatków, decyzje), wewn. 17, 18 – płatności, wewn. 19 – kierownik Referatu;

 • sprawy odpadów komunalnych tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 46, 47.

 

 

Artykuły

"ELKA"- wydłużenie trasy!

24 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie

Szanowni Państwo

W związku z wycofaniem się obsługi przez Firmę Polonus z linii Grójec Prażmów, Piaseczno . Podjąłem decyzję o rozszerzenie linii trasy L17 dla miejscowości Prażmów, Zawodne, Nowy Prażmów, Łoś przez Piskórkę do Piaseczna. Do czasu przywrócenia obsługi linii przez Polonusa.Mamy już uzgodnienia z ZTM i kończymy procedurę. Orientacyjnie linia powinna być uruchomiona w pierwszych dniach maja.

 

Wójt Gminy Prażmów 
Jan Adam Dąbek

 

 

Czytaj więcej o: "ELKA"- wydłużenie trasy!

Informacja

24 kwietnia 2020

 

Urząd Gminy Prażmów informuje, że wykonywanie zadań o charakterze publicznym pozostaje nadal ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W szczególności załatwiane są sprawy z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego;

  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;

  • świadczenia usług komunalnych;

  • ochrony środowiska.

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób.

Prosimy również o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Nadal podstawową i najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Równocześnie informujemy, że korespondencję w formie papierowej można składać do Urzędu do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem głównym do budynku.

Wszystkie dokumenty po okresie niezbędnej kwarantanny zostaną zarejestrowane i załatwione.

Odpowiedzi wyślemy pocztą lub elektronicznie, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy.

Czytaj więcej o: Informacja

Działanie żłobków i klubów dziecięcych zawieszone do 26 kwietnia

16 kwietnia 2020

Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych
opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego
rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega
na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych.

Czytaj więcej o: Działanie żłobków i klubów dziecięcych zawieszone do 26 kwietnia

W sołectwach rozdajemy maseczki

16 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie Senior%20w%20maseczce

Od dzisiaj w całym kraju każdy, kto znajdzie się w miejscu publicznym musi zasłaniać usta i nos. Obowiązek dotyczy osób, które znajdą się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Sołtysi gminy Prażmów cały czas dostarczają mieszkańcom maseczki wielorazowego użytku. W pierwszej kolejności ponad 3 tysiące maseczek trafiło do skrzynek pocztowych seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na konsekwencje zarażenia koronawirusem. – Mamy zakupione jeszcze 12 tysięcy maseczek jednorazowych. Po konsultacji z sołtysami i radnymi zdecydujemy czy rozdać je mieszkańcom czy przekazać do osób, które opiekują się mieszkańcami tj. przychodnie zdrowia, strażacy, nasze jednostki, harcerze itd. W tej chwili najważniejsze jest jednak, by ograniczać wychodzenie z domu i jestem dumny, że mieszkańcy gminy są tu bardzo zdyscyplinowani- mówi Wójt Jan Adam Dąbek. 

Czytaj więcej o: W sołectwach rozdajemy maseczki

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PRAŻMÓW

9 kwietnia 2020

Informuję, że władze samorządowe, pracując w systemie dyżurów, w dalszym ciągu realizują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, właściwych ministrów oraz polecenia Wojewody Mazowieckiego, napływające do władz samorządowych w związku z utrzymującą się i rozprzestrzeniającą w kraju chorobą zakaźną COVID -19.

           Na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374, 567, 568) przypominam, że nadal aktualne są informacje podane w formie Apeli do Mieszkańców Gminy, zamieszczone na stronie internetowej Gminy.

            Bardzo proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Gminy.

            Proszę Państwa również o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez służby, podawane w mediach.

            Chciałbym w tym miejscu przypomnieć zalecenie z wytycznych Ministra Klimatu, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki itp.) stosowane w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy też w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się „koronowirusa” powinny być wyrzucane do pojemników/worków na odpady zmieszane.

            Przypominam też, że dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej.

            Pragnę poinformować Szanownych Mieszkańców, że Wojewoda Mazowiecki (pismo WPS.9421.24.2020 z 7 kwietnia 2020r.) polecił wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród personelu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w momencie wejścia na ich teren.

            Chciałbym też przekazać informację Dyrekcji Szpitala św. Anny w Piasecznie, że aktualnie kwarantanną objęty jest oddział urologiczny.

            Przypominam Państwu, że obecnie kontakt z Urzędem Gminy odbywa się: telefonicznie – numery telefonów do Urzędu: 22 727 01 77, 22 7272 01 81, 22 7272 03 53, 22 727 05 21, 22 7272 05 22 lub elektronicznie – adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

            Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco udzielają informacji, odpowiadają na zapytania mieszkańców i załatwiają sprawy wpływające do Urzędu.

            Możecie się Państwo także kontaktować w formie elektronicznej lub telefonicznej ze swoimi sołtysami i radnymi. Są oni z nami w kontrakcie.

 

             Z poważaniem

 

                                                                                                           WÓJT  GMINY PRAŻMÓW

Czytaj więcej o: SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PRAŻMÓW

Szukamy właściciela psa

7 kwietnia 2020

Czy znasz tego czworonoga? Zwierzę od jakiegoś czasu widywane jest w okolicach ul. Wschodniej w Nowym Wągrodnie. Właściciel poszukiwany. 

Czytaj więcej o: Szukamy właściciela psa

W czasie epidemii informujemy na bieżąco

1 kwietnia 2020
Powiększ zdjęcie

W nawiązaniu do dyskusji internetowych dotyczących zaangażowania władz Gminy Prażmów w dobie pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2, informujemy, że cały czas na bieżąco monitorujemy sytuację i informujemy o wszelkich zmianach organizacyjnych jednostek na terenie powiatu piaseczyńskiego. Tak też było po spotkaniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ze Starostą Piaseczyńskim, Burmistrzami i Wójtami 13 marca br. PPIS przekazał wtedy dane na temat sytuacji epidemiologicznej w powiecie, a gminy zgłosiły miejsca do ewentualnej zbiorowej kwarantanny. Po tym spotkaniu Gmina Prażmów na bieżąco wydawała kolejne komunikaty.

Czytaj więcej o: W czasie epidemii informujemy na bieżąco

Gmina Prażmów wystąpiła o maseczki dla mieszkańców

1 kwietnia 2020

 OCW. 5520.19.2020                                                                                                                                                                                                                                             Prażmów, dnia 01.04.2020r.

 SZANOWNI  MIESZKAŃCY  GMINY  PRAŻMÓW

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał w dniu 30 marca 2020r. rekomendację ( pismo DPS_V.070.143.2020.DS ) w zakresie postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia u mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W ślad za tym Główny Inspektor Sanitarny, opierając się na zaleceniach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (pismo HŚ. BW.52.2.2.2020.KK)  z dnia 30 marca 2020r.  skierował do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zalecenia do realizacji podczas  odkażania pomieszczeń i przestrzeni publicznych. Z zaleceń tych wynika, że podstawowe środki zwalczania wirusa SARS-CoV-2 to środki obejmujące aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu. Środki te mogą wywierać działania drażniące błony śluzowej a zwłaszcza dróg oddechowych. Zatem przy zastosowaniu tych środków, pracownicy realizując konkretne procedury muszą być adekwatnie zabezpieczeni.

Pragnę także poinformować że w dniu 31 marca br. Rada Ministrów pod hasłem ,, Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!” opublikowała w 18 punktach zalecenia i ograniczenia do ścisłego stosowania. Pełny tekst zamieszczony został na stronie Urzędu Gminy w dniu 31 marca 2020r. 

            Szanowni mieszkańcy, działając wspólnie, pamiętajmy o dyscyplinie i potrzebie izolacji, dbając o higienę dłoni oraz używając środków ochrony osobistej możemy skutecznie wesprzeć służby medyczne w tej nierównej walce. W tym miejscu chcę poinformować, że Gmina w ramach akcji MASECZKI DLA POLSKI , kierując się zasadą jedna osoba , jedna maska, złożyła zapotrzebowanie na 11 tys. masek dla wszystkich mieszkańców Gminy Prażmów. Maseczki dystrybuowane w ramach tej akcji są BEZPŁATNE i będą wydawane Sołtysom lub innym sposobem trafią do mieszkańców naszej gminy. 

Czytaj więcej o: Gmina Prażmów wystąpiła o maseczki dla mieszkańców

Najnowsze zasady i ograniczenia

31 marca 2020

 

 

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty!

Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

Czytaj więcej o: Najnowsze zasady i ograniczenia

Zmiany w godzinach pracy PSZOK

31 marca 2020

            W związku z postępującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie kraju, uprzejmie informuję o zmianach pracy i przyjmowania odpadów przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woli Wągrodzkiej przy ul. Wiatracznej 2.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie świadczył usługi dla mieszkańców gminy Prażmów w dniach 1 i 8 kwietnia w godz. 15 00 – 18 00.

W dniach 4 i 11 kwietnia (Wielka Sobota) PSZOK będzie nieczynny.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem prosimy o rozważne korzystanie z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tylko w sytuacjach niezbędnych (koniecznych).

O pozostałych zmianach  terminów otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej o: Zmiany w godzinach pracy PSZOK