Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 • sprawy USC, ewidencja ludności tel: 22 727 05 22 wewn. 20, 21;

 • sprawy zagospodarowania przestrzennego tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 26 i 28;

 • sprawy podatków lokalnych: tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 15, 16 (wymiar podatków, decyzje), wewn. 17, 18 – płatności, wewn. 19 – kierownik Referatu;

 • sprawy odpadów komunalnych tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 46, 47.

 

 

Artykuły

Złóż deklarację

5 lipca 2021

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Prażmów

2 lipca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 9 lipca 2021 r. (piątek) godz. 11.00.  Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Prażmów

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Prażmów!

2 lipca 2021

Gmina Prażmów pozyskała kolejne fundusze na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Prażmów. Fundusze pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej o: Kolejne dofinansowanie dla Gminy Prażmów!

Zmiany w obsłudze i wypłacie świadczeń z Programu Dobry Start (tzw. 300+)

2 lipca 2021

Wakacyjne spotkanie w bibliotece

2 lipca 2021

Ważny komunikat!

1 lipca 2021

W poniedziałek pożegnamy Marka

25 czerwca 2021

Był instruktorem karate, popularyzatorem sportu w gminie Prażmów. Od lat prowadził klub sztuk walki Ronin w Jeziórku. Marek Łapczyński zmarł nagle w wieku 42 lat, na dwa miesiące przed swoim ślubem. Pożegnanie Marka odbędzie się w poniedziałek, 28 czerwca br. o godzinie 10 na Cmentarzu Komunalnym w Piasecznie.

Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom składa Wójt i Rada Gminy Prażmów

nekrolog

Czytaj więcej o: W poniedziałek pożegnamy Marka

Szanowni Mieszkańcy,

23 czerwca 2021

Przypominamy, że godnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz Uchwałą Nr XII.90.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów, właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania Umowy na odbiór nieczystości płynnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi i okazywanie ich na wezwanie osób przeprowadzających kontrole na podstawie art. 379 Ustawy prawo ochrony środowiska.

Brak okazania dokumentów w trakcie kontroli podlega karze grzywny. Kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, również podlega karze grzywny. Wysokość kary grzywny określa Sąd po przeprowadzeniu postępowania na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wysokość maksymalna kar w postępowaniach zakończonych mandatowo wynosi 500 złotych, a wysokość kar w postępowaniu sądowym wynosi minimum 500 złotych.

Czytaj więcej o: Szanowni Mieszkańcy,

Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

23 czerwca 2021

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do 5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Na górze grafiki jest napis: Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny! Obok widać dłoń skierowaną do góry i nad nią znak paragrafu. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po środku jest adres strony internetowej: spis.gov.pl. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Czytaj więcej o: Spisz się, jeśli nie chcesz zapłacić grzywny!

To ostatnia szansa! Spisz się i wygraj samochód w Loterii NSP 2021!

23 czerwca 2021

Spisując się przez Internet w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) nie tylko wypełniasz ciążący na Tobie obowiązek, ale dajesz też sobie szansę na atrakcyjne nagrody (w tym samochód!). Wystarczy pobrać unikatowy kod potwierdzający samospis internetowy i zarejestrować się w spisowej loterii. Masz na to czas tylko do 7 lipca!

Na grafice jest napis: Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.To ostatnia szansa na udział w Loterii Spisowej! Na zgłoszenie masz czas tylko do 7 lipca! Po lewej stronie widać samochód i dwie karty przedpłacone. Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Po środku jest adres strony internetowej: loteria.spis.gov.pl. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Czytaj więcej o: To ostatnia szansa! Spisz się i wygraj samochód w Loterii NSP 2021!