Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

W Urzędzie Gminy Prażmów obowiązują dwa dni pracy wewnętrznej (każdy wtorek i czwartek) bez obsługi interesantów.

Dotyczy to: Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,  stanowiska ds. geodezji i ds. urbanistyki oraz Urzędu Stanu Cywilnego i stanowiska ds. ewidencji ludności.

Pozostałe wydziały i stanowiska przyjmują interesantów każdego dnia w godzinach pracy urzędu.

Ponadto interesanci w sprawach dowodów osobistych, ewidencji ludności na stanowisku ds. obywatelskich i w Urzędzie Stanu Cywilnego obsługiwani są wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty, za wyjątkiem sporządzenia aktu zgonu i aktu urodzenia.

Artykuły

Poradnik

7 marca 2022

PUNKT KONTAKTOWY

7 marca 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w siedzibie przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie został uruchomiony punkt kontaktowy dla:

- PRACODAWCÓW – chcących zatrudnić obywateli Ukrainy, uzyskać niezbędne informacje związane z pobytem uchodźców

z Ukrainy na terytorium naszego kraju,

- OBYWATELI UKRAINY – szukających pracy, chcących uzyskać informacje dot. pobytu na terytorium Polski, ubezpieczenia.

Czytaj więcej o: PUNKT KONTAKTOWY

Przypominamy o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

4 marca 2022

Wójt Gminy Prażmów przypomina, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika (osoby fizyczne) został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Czytaj więcej o: Przypominamy o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

4 marca 2022

Wójt Gminy Prażmów zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika (osoby fizyczne) został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Czytaj więcej o: Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Prażmów

3 marca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 10 marca 2022 r. (czwartek)  godz. 11. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Gminy Prażmów

Pilna potrzeba współpracy!

3 marca 2022

W nawiązaniu do Polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie organizacji zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej oraz opieki psychologicznej w miejscach zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego, Starosta Piaseczyński zwraca się z prośbą o wspomożenie działań powiatu w tym zakresie.

Czytaj więcej o: Pilna potrzeba współpracy!

Baza noclegowa/mieszkaniowa dla przyjmowanych uchodźców z Ukrainy

1 marca 2022
Powiększ zdjęcie

Urząd Gminy Prażmów zwraca się do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby zgłaszali do urzędu chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Tworzymy bazę rodzin, które są w stanie takim osobom pomóc, udostępnić mieszkanie by mogli przetrwać w tym najgorszym dla nich czasie.

Tworzenie bazy noclegowej/mieszkaniowej dla przyjmowanych uchodźców pozwoli nam obiektywnie określić jakiej potrzebują pomocy z naszej strony.

Osoby, które już przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy, także proszone są o zgłoszenie się do naszego punktu konsultacyjno-koordynacyjnego.

Nasz punkt działa pod numerami telefonów:

- w godzinach pracy urzędu: 22 652 61 41 lub 22 652 61 56

- poza godzinami pracy urzędu: 533 721 554

Za każdą chęć niesienia pomocy już teraz składamy podziękowania!

Czytaj więcej o: Baza noclegowa/mieszkaniowa dla przyjmowanych uchodźców z Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy

28 lutego 2022

W urzędzie Gminy Prażmów utworzony został punkt konsultacyjno-koordynacyjny dla wszelkiej pomocy organizowanej na terenie Gminy Prażmów.

Punkt działa w zakresie:

- informowania i przekazywania informacji o podejmowanych działaniach,

- bazy noclegowej/ mieszkaniowej dla przyjmowanych uchodźców;

- zbierania pomocy materialnej i rzeczowej;

 

Czytaj więcej o: Pomoc dla obywateli Ukrainy

Informacja dotyczący wsparcia psychologicznego dla osób mówiących w języku ukraińskim.

25 lutego 2022

Wprowadzenie III-stopnia CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

22 lutego 2022

Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 62 z dnia 15 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP( 3.stopień CHARLIE- CRP ).  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 2234 oraz z 2022r.poz.583 ), wprowadza się  III-stopień alarmowy ( CHARLIE – CRP ) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 16 marca 2022r. od godz. 00,00 do dnia 31 marca 2022r. do godz. 23, 59.(jest to przedłużenie okresu obowiązywania ).

 

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234), Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenie nr 40 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21:00 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59 (w miejsce pierwszego stopnia ALFA-CRP, obowiązującego od dnia 15 lutego 2022 r.) wprowadzony został III-stopień CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej o: Wprowadzenie III-stopnia CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej