Urząd Gminy Prażmów

OGŁOSZENIE O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PERŁY MAZOWSZA – LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

31 grudnia 2021

Stowarzyszenie Perły Mazowsza funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania jest podmiotem, który realnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dbamy o zwiększanie atrakcyjności naszego obszaru poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i lokalnej przedsiębiorczości. Naszym zadaniem jest również wspieranie samorządu terytorialnego poprzez przydzielanie środków finansowych między innymi na budowę dróg, infrastrukturę rekreacyjno-sportową czy wydarzenia społeczno-kulturalne. Nie zapominamy również o ochronie naszych perełek architektonicznych i lokalnych zabytków.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza funkcjonujące jako Lokalna Grupa Działania jest podmiotem, który realnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Dbamy o zwiększanie atrakcyjności naszego obszaru poprzez wsparcie inicjatyw społecznych i lokalnej przedsiębiorczości. Naszym zadaniem jest również wspieranie samorządu terytorialnego poprzez przydzielanie środków finansowych między innymi na budowę dróg, infrastrukturę rekreacyjno-sportową czy wydarzenia społeczno-kulturalne. Nie zapominamy również o ochronie naszych perełek architektonicznych i lokalnych zabytków.
Dzięki podpisanemu kolejnemu już aneksowi nasz budżet na poddziałanie 19.2 powiększył się o kolejne środki w wysokości 1 668 000 zł. Przeprowadziliśmy nabory w terminie 22.11-06.12. br. w ramach których chcielibyśmy dofinansować operacje na łączną kwotę 2 353 932 zł. Prawie 50% tej sumy zostało przeznaczone dla osób chcących podjąć nową działalność gospodarczą. Tak jak podczas wcześniejszych naborów, tak i tym razem szkolenia dla wnioskodawców odbyły się w trybie online. Dotyczyły one składania wniosków i poprawnego wypełnienia dokumentacji naborowej. Omówiliśmy obowiązujące kryteria wyboru i oceny operacji oraz przedstawiliśmy obecnym obowiązujące przepisy prawne.
Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zgłosiliśmy nasze uwagi dotyczące możliwości realizowania instrumentu RLKS w formule bezpośredniej w naszym województwie, co dałoby możliwość zwiększenia dostępnych dla Wnioskodawców środków finansowych i przyczyniłoby się do zrealizowania większej ilości projektów.
Oczekujemy na możliwość wnioskowania o wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2021-2027 na stworzenie nowej LSR, którą mamy nadzieję będziemy mogli realizować w kolejnej perspektywie. Chcemy w dalszym ciągu móc przyczyniać się do rozwoju obszaru na którym działamy, dlatego też doszło do podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy gminami chcącymi kontynuować partnerstwo w ramach działań Leader’a.
Działając w Partnerstwie z Bialskopodlaską Lokalną Grupą Działania, Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej oraz DEUTSCHLAND LEADER-Regionalmanagement Dübener Heide/LAG Dübener Heide Sachsen zrealizowaliśmy pierwszy etap związany z międzynarodowym projektem współpracy „Wspólnie-Aktywnie-Lokalnie-Kulinarnie – Walk”., którego celem jest wzrost ruchu turystycznego związanego z promowaniem producentów rolnych i rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, a także zwiększeniem popularności obiektów rekreacyjnych umiejscowionych na obszarze objętym LSR. Chcemy osiągnąć cel poprzez budowę internetowego serwisu mapowego oraz wydanie informatora.

Wszystkie informacje na temat Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania pod linkiem:

http://lgd-tp.pl/glowna/ogloszenie-o-biezacej-dzialalnosci-2/

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-31
Data publikacji:2021-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:1024