Urząd Gminy Prażmów

W środę XVIII Sesja Rady Gminy

24 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 26 lutego 2020 r. (środa)  godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad poniżej:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w gminie Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów.
 8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części wsi „Prażmów II” - etap II.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 173/9 we wsi Łoś.
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych obszarów we wsi Wola Wągrodzka i Ustanów.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.114.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów - "Prażmów IV".
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla części wsi "Prażmów II" przyjętego uchwałą Nr XLII.410.2018.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Nowy Prażmów.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Ustanów, Kędzierówka i Bronisławów.
 16. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Wilczej Wólce.
 17. Uchwała w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Łoś.
 18. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Prażmów.
 19. Uchwała w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy Prażmów do dokonywania czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową przewodniczącego Rady Gminy Prażmów.
 20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów na 2020 r.
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Prażmów na 2020 r.
 22. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów na 2020 r.
 23. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Prażmów na 2020 r.
 24. Uchwała w sprawie skargi na działanie Przewodniczącej Rady Gminy.
 25. Uchwała w sprawie petycji.
 26. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy.
 27. Sprawy różne.  
 28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-24
Data publikacji:2020-02-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Wioletta Kraskowska
Liczba odwiedzin:1880