Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Prażmów

5 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 12 marca 2021 r. (piątek)  godz. 11.00.  

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Prażmów

Nabór na stanowiska urzędnicze

2 marca 2021
Przejdź do - Nabór na stanowiska urzędnicze

Wójt Gminy Prażmów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. geodezji w Urzędzie Gminy Prażmów.

Czytaj więcej o: Nabór na stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Prażmów

1 marca 2021

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Prażmów  w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Prażmów

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25 lutego 2021

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361 ), od dnia 1 stycznia 2021 r. każdy mieszkaniec Gminy Prażmów ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje :

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

Od 1 marca 2021 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Stawki są zależne od częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  Podczas sesji Rady Gminy Prażmów, która odbyła się 29 stycznia 2021 r . uchwalono nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Czytaj więcej o: Obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Historia chemikaliów w Nowym Prażmowie.

24 lutego 2021

SMOG II i III poziom dla pyłu zawiesznego PM10 woj. mazowieckie w dniu 23_02_2021

23 lutego 2021
Przejdź do - SMOG II i III poziom dla pyłu zawiesznego PM10 woj. mazowieckie w dniu 23_02_2021

Wyjaśnienia

23 lutego 2021

W związku ze zbyt późnym poinformowaniem mieszkańców odnośnie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp dla części wsi Prażmów (Prażmów IV-etap I), części wsi Jaroszowa Wola i Uwieliny oraz części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Głównej oraz dla wskazanych działek we wsi Kędzierówka i Bronisławów, Urząd Gminy Prażmów informuje o przedłużonym terminie wyłożenia tych projektów.

 

Czytaj więcej o: Wyjaśnienia

Zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą „ Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania 33.246,00 zł.

23 lutego 2021

Plakat realizacji projektu

Już niebawem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

22 lutego 2021

Plakat

Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

17 lutego 2021

Wójt Gminy Prażmów zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

 

Czytaj więcej o: Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:208212